Відповідь Державної митної служби на відкритий лист Української зернової асоціації

10.09.2010

Шановний Володимире Георгійовичу!

Відкритий лист Української зернової асоціації уважно опрацьований керівництвом Державної митної служби.

Ми вдячні Вам за принципову державницьку позицію стосовно необхідності підвищення прозорості та наведення порядку на ринку продовольчих товарів, включаючи і ринок зернових.

При цьому Держмитслужба відзначає, що задеклароване Вами прагнення Української зернової асоціації щодо створення умов для забезпечення повної прозорості зовнішньоторговельних операцій з такими товарами, створення рівних умов та захист економічних інтересів всіх без виключення учасників цього ринку, починаючи від виробника та закінчуючи експортером   повністю співпадає з цілями та завданнями, що ставить перед собою Держмитслужба, яка виключно у відповідності до визначеної законодавством компетенції забезпечує здійснення державного контролю за дотриманням законності при здійсненні зовнішньоторговельних операцій взагалі, та експортними операціями із зерном зокрема.

Хотілося б зауважити, що Ваші звинувачення на адресу Держмитслужби щодо дискредитації ділової репутації окремих суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюють експорт зерна, на нашу думку є повністю безпідставними.

Державна митна служба є прозорою у своїй діяльності та відкритою для суспільства та засобів масової інформації. Позиція керівництва Держмитслужби базується на тому, що результати роботи митних органів, які мають безпосередній вплив на діяльність суб’єктів підприємництва, повинні бути публічними та відкритими для суспільства. Тільки таким чином можна досягти належного рівня порозуміння та взаємодії між державною та бізнесом, зробити діяльність митних органів зрозумілою з огляду на форми, методи та цілі.

За останні півроку робота Держмитслужби стала максимально відкритою для засобів масової інформації, Для нас не існує закритих тем, ми готові звітувати перед суспільством за результати своєї роботи, нести відповідальність за прийняті рішення та реалізовані заходи.

Враховуючи, що тема експорту зерна не повинна бути закритою оскільки вона є вкрай чутливою для суспільства та економіки держави, результати діяльності митних органів щодо контролю за цими експортними операціями в цьому році є відкритими та публічними. Не є виключенням і оприлюднення фактів виявлених порушень при здійсненні експорту пшениці, що були зафіксовані митними органами. При цьому, уповноваженими на виступи у засобах масової інформації представниками Держмитслужби здійснювалась виключно констатація виявлених та задокументованих фактів порушення митного законодавства при експорті зерна пшениці та порушення низки кримінальних справ без акцентування уваги на конкретних експортерах або зернотрейдерах. Таким чином Ваші звинувачення на адресу посадових осіб Держмитслужби щодо навмисної дискредитації окремих зернотрейдерів є абсолютно безпідставними, упередженими та суб’єктивними. 

Держмитслужба вдячна Вам за пропозицію щодо участі в Українському зерновому конгресі з метою встановлення тісних конструктивних зв’язків та налагодження конструктивної співпраці митних органів та учасників ринку зерна.  На даний час розглядається можливість безпосередньої участі керівництва Держмитслужби в цьому поважному форумі.

Держмитслужба високо цінує Вашу пропозицію щодо організації спеціалізованих тренінгів та навчання посадових осіб митниці в сфері контролю якості зернових культур. Держмитслужба впевнена, що така спеціалізована підготовка митників буде сприяти посиленню контролю за здійсненням зовнішньоторговельних операцій із зерновими культурами. 

Стосовно критичної позиції Української зернової асоціації по відношенню до процедур контролю, що здійснюється митними органами при експорті зернових, необхідно зазначити, що у своїй діяльності Держмитслужба та митні органи діють виключно у межах чинного законодавства та компетенції.  При цьому, зміст та обсяг процедур митного контролю є однаковим для всіх без виключення видів товарів.

Так, відповідно до Митного кодексу України здійснення митної справи покладається на митні органи України. При цьому, митні органи, реалізуючи митну політику, виконують контроль за додержанням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності законодавства з питань митної справи, зокрема порядку переміщення товарів через митний кордон України, достовірності декларування товарів при їх митному оформленні.

Відповідно до статті 41 Митного кодексу митний контроль може здійснюватися посадовими особами митних органів шляхом:

  • перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю;
  • обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;
  • а також використання інших форм, передбачених Митним кодексом та іншими законами України.

Під час проведення митного контролю митні органи самостійно визначають форму та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи.

У відповідності до статті 65 Митного кодексу України у разі потреби, для участі у здійсненні митного контролю можуть залучатися спеціалісти та експерти.

При здійсненні митного контролю товарів відповідно до статті 75 Митного кодексу з метою перевірки заявлених відомостей, митними органами можуть братися проби та зразки товарів для їх аналізу, експертизи в митних лабораторіях або інших уповноважених експертних установах.

З метою захисту економічних інтересів держави, реалізації функцій та завдань по контролю за додержанням законодавства України з питань митної справи, на підставі статей 11, 40, 41, 42, 64, 75 Митного кодексу України митними органами здійснюється проведення відбору проб та зразків зерна пшениці з подальшим їх направленням до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для встановлення відповідності товарів за сортністю та якістю супровідним документам, що подаються експортерами (декларантами) при здійсненні експортних операцій. Рішення щодо необхідності здійснення експертизи на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз обумовлено необхідністю отримання результатів, що можуть бути в подальшому використані в якості доказів при можливому виявленні порушень митного законодавства, враховуючи наявність відповідних сертифікованих на проведення таких робіт лабораторій, на виконання статті 65 Митного кодексу України. Крім того, слід зазначити, що рішення про проведення експертиз зерна, що експортується, на базі КНДІСЕ обумовлене в тому числі і необхідністю уникнення в подальшому будь-яких закидів на адресу Держмитслужби щодо суб’єктивного підходу до її проведення.

Шановний  Володимире Георгійовичу!

Державна митна служба України є відритою та прозорою для сумлінних та законослухняних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та є прибічником партнерських відносин з метою зміцнення економічного потенціалу Нашої Держави, відновлення статусу України як одного із найбільших та надійних світових виробників та експортерів пшениці. В той же час митні органи будуть вживати всіх передбачених законодавством заходів щодо припинення незаконних експортних оборудок, в тому числі – із зерном та не буде байдужою до намірів нанесення економічних збитків Україні.  

Державна митна служба України

Другие материалы раздела

Последние новости